Datum: 18. 12. 2017 Svátek má: Miloslav

PRO OBČANY

POČASÍ

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu od 11. prosince 2017

Hlášení rozhlasu

Na základě doporučení občanů byla změněna doba a četnost hlášení místního rozhlasu. Nadále budeme hlásit každý den v 17:00 hodin, dopolední hlášení uslyšíte jen v případě aktuální potřeby.

Výběrové řízení – účetní- správce rozpočtu

Obec Prosenice vyhlásila výběrové řízení na obsazení pracovního místa účetní- správce rozpočtu. Místo výkonu: Obecní úřad Prosenice. Termín nástupu: co nejdříve. Pracovní poměr na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce. Středoškolské vzdělání ekonomického směru a účetní praxe výhodou. Další pokyny naleznete na úřední desce a na webových stránkách obce Prosenice. Uzávěrka přihlášek  je  v pátek 15. 12.2017.

Pozvánka na 15. řádné zasedání ZO Prosenice

Obecní úřad Prosenice vás zve na 15. řádné zasedání ZO Prosenice, které se koná v pondělí 11. prosince 2017 v 17:00 hodin v jednacím sále Obecního úřadu Prosenice. Program: zahájení, kontrola plnění usnesení ze 14. řádného zasedání ZO, informace z jednání Rady obce Prosenice za uplynulé období, informace o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce 1 – 10/2017, informace o jmenování inventarizační komise, informace o plnění rozpočtu obce Prosenice k 30. 11. 2017, rozpočtové opatření č. 8/2017, zpráva o činnosti finančního výboru, zpráva o činnosti kontrolního výboru, rozpočtové provizorium na rok 2018, informace k nařízení vlády o odměňování členů zastupitelstev, informace- různé (záměr na pronájem pozemků – ovocný sad, záměr na odkoupení nemovitosti, program rozvoje obce, informace k lokalitě Na Loukách, záměr rekonstrukce objektu Na Návsi 10, žádost o převedení pozemků z majetku státu do majetku obce, informace o činnosti MR Pobečví, DSO Moravská Brána a MAS Moravská Brána), diskuse, závěr.

Česko zpívá koledy 

Kulturní komise Vás zve na předvánoční akci, při níž se na desítkách míst v celé republice v jeden čas zpívají stejné vánoční koledy ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY ve středu 13. 12. 2017 v 18.00 hodin na nádvoří obecního úřadu v Prosenicích. Společně si zazpíváme známé koledy. Zpěvníčky s koledami budou připravené. Malé občerstvení zajištěno.

Vánoční koncert

Kulturní komise při Obecním úřadu Prosenice pořádá vánoční koncert pěveckého sboru Gymnázia Jakuba Škody Přerov pod vedením profesorky Věry Oščádalové, který se uskuteční v neděli 17. prosince 2017 v 15:00 hodin v kostele Sv. Jana Křtitele v Prosenicích. Srdečně zvou pořadatelé.

 

 

Obec Prosenice

Na Návsi 10,
751 21 Prosenice

Katastrální území:
Prosenice, Proseničky

Kontaktujte nás:

Telefon:+420 581 226 034
 +420 581 226 037
Fax:+420 581 226 034
E-mail:ouprosenice@cbox.cz
Web:www.prosenice.cz

Fakturační údaje:

IČO:00301809
Číslo účtu:3828-831/0100
Banka: Komerční Banka

Obec Prosenice

Člen mikororegionu Pobečví

Copyright 2003 - 2013 © Obec Prosenice Všechna práva vyhrazena | OWD | Wedipa

design a kód wedipa.com | redakční systém owd.cz