Datum: 11. 07. 2020 Svátek má: Olga

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

POČASÍ

Organizace a organizační složky zřízené obcí

Obec Prosenice je zřizovatelem příspěvkové organizace:

Název: Základní a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace
Sídlo:   Školní 49, 751 21 Prosenice
Ředitel: Mgr. Jarmila Matulová
E-mail: matulova@skolaprosenice.cz
Telefon: +420 724 959 242

 

Zřizovací listiny naleznete níže:

Zřizovací listina Základní a Mateřské školy Prosenice a včetně Dodatku č.1

Dodatek č.  2 ke zřizovací listině Základní a Mateřské školy Prosenice

Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní a Mateřské školy Prosenice

 

Obecní knihovna v Prosenicích

Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu a nemůže svým jménem nabývat práv a zavazovat se vůči jiným osobám. Více informací o knihovně ZDE.


Zřizovací listinu Obecní knihovny naleznete níže:

Zřizovací listina Obecní knihovny


Jednotka požární ochrany

Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu. Tuto jednotku tvoří část členské základy Sboru dobrovolných hasičů Prosenice.

Obec Prosenice

Na Návsi 10,
751 21 Prosenice

Katastrální území:
Prosenice, Proseničky

Kontaktujte nás:

Telefon:+420 581 226 034
 +420 581 226 037
Fax:+420 581 226 034
E-mail:ouprosenice@cbox.cz
Web:www.prosenice.cz

Fakturační údaje:

IČO:00301809
Číslo účtu:3828-831/0100
Banka: Komerční Banka

Obec Prosenice

Člen mikororegionu Pobečví

Copyright 2003 - 2013 © Obec Prosenice Všechna práva vyhrazena | OWD | Wedipa

design a kód wedipa.com | redakční systém owd.cz