Datum: 26. 05. 2020 Svátek má: Filip

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

POČASÍ

Vyhlášky a nařízení obce, zákony

OZV obce Prosenice č. 1/2019, o poplatku za komunální odpad

Obecně závazné vyhlášky

  Číslo

Název účinnost od
1/2019 o poplatku za komunální odpad 01.03.2019
2/2015   kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
 09.07.2015
1/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  15.05.2015
3/2014 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje  01.06.2014
2/2014 o poplatku za komunální odpad  01.03.2014
1/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  zrušena
1/2009 Požární řád obce  02.09.2009
1/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  zrušena
1/2005 kterou se ruší OZV 3/1993 o stanovení příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů MŠ a ŠD  23.03.2005
3/2003 o veřejném pořádku (mění OZV č.1/2001 o veřejném pořádku)  01.01.2004
2/2003 o místních poplatcích  01.01.2004
1/2003 o zrušení OZV 2/2002 o místním poplatku za provoz systému sběru a odstraňování komunálních odpadů  11.03.2003
2/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  zrušena
1/2002 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  zrušena
2/2001 kterou se mění vyhl. č. 5/1994 o místních poplatcích  zrušena
1/2001 o veřejném pořádku změněna
ozv-3/2003
1/1999 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem  zrušena
1/1998 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem  zrušena
1/1996 o obecních symbolech a jejich užívání  11.06.1996
4/1995 o zrušení vyhlášky o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor  01.10.1995
3/1995 o nakládání s odpady  zrušena
2/1995 o nájemném z nebytových prostor  zrušena
1/1995 zrušení vyhlášky o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor  zrušena
6/1994 o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor  zrušena
5/1994 o místních poplatcích  zrušena
4/1993 o cenách nájemného z nebytových prostor v obci Prosenice  zrušena
3/1993 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny  zrušena
2/1992 o nájemném z nebytových prostor  zrušena
2/1991 o zabezpečení veřejného pořádku na území obce Prosenice  zrušena
1/1991 o místních poplatcích  zrušena
  Evidence právních předpisů obce Prosenice 1991 - 2015  

 

Důležité zákony a vyhlášky
Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

 Číslo  Název účinnost od 
1/1993 Sb.       ústavní zákon Ústava České republiky   
2/1993 Sb usnesení, jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky   
106/1999 Sb. zákon o svobodném přístupu k informacím  
227/2000 Sb. zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů  
495/2004 Sb. nařízení, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně
některých dalších zákonů
 
496/2004 Sb.  vyhláška k elektronickým podatelnám  
500/2004 Sb. zákon  správní řád, v platném znění  
72/2012 Sb.  zákon o obcích  
133/2000 Sb. zákon o o evidenci obyvatel a rodných číslech  
565/1990 Sb. zákon o o místních poplatcích  
200/1990 Sb. zákon o přestupcích  
183/2006 Sb. zákon o územním plánovaní a stavebním řádu  
89/2012 Sb. zákon občanský zákoník  
101/2000 Sb. zákon o ochraně osobních údajů  
108/2006 Sb zákon o o sociálních službách  
  Úplná aktuální znění uvedených zákonů a mnoha dalších naleznete zde:   

 

Obec Prosenice

Na Návsi 10,
751 21 Prosenice

Katastrální území:
Prosenice, Proseničky

Kontaktujte nás:

Telefon:+420 581 226 034
 +420 581 226 037
Fax:+420 581 226 034
E-mail:ouprosenice@cbox.cz
Web:www.prosenice.cz

Fakturační údaje:

IČO:00301809
Číslo účtu:3828-831/0100
Banka: Komerční Banka

Obec Prosenice

Člen mikororegionu Pobečví

Copyright 2003 - 2013 © Obec Prosenice Všechna práva vyhrazena | OWD | Wedipa

design a kód wedipa.com | redakční systém owd.cz