Změna velikosti písma

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace - nové

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Prosenice

2. Důvod a způsob založení

Obec Prosenice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam zřizovaných organizací:

 • Základní a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace

Seznam zřizovaných organizačních složek:

 • Knihovna 
 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů - JSDH Prosenice

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Prosenice (Obecní úřad Prosenice)
  Na Návsi 10
  751 21 Prosenice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Prosenice
  Na Návsi 10
  751 21 Prosenice

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí 8.00 – 11.00 12.30 – 16.30
  Úterý 8.00 – 11.00 12.30 – 15.00
  Středa 8.00 – 11.00 12.30 – 16.30
       
 • 4.4 Telefonní čísla

  581 226 034 - podatelna, účetní, administrativa
  581 226 037 - starosta
  608 122 838 - starosta

 • 4.5 Čísla faxu

  Fax není používán

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.prosenice.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

  ouprosenice@cbox.cz

 • 4.9 ID datové schránky

  zvdbjaw

5. Případné platby lze poukázat

Můžete poukázat na níže uvedené číslo účtu nebo uhradit v úřední dny v hotovosti v sídle obecního úřadu. Bankovní spojení: Komerční banka Přerov - číslo účtu: 3828831 /0100.

6. IČ

00301809

7. DIČ

CZ00301809

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: