Datum: 19. 09. 2018 Svátek má: Zita

PRO OBČANY

POČASÍ

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu od 17. září 2018

Pozvánka na 19. řádné zasedání ZO Prosenice

Obecní úřad Prosenice Vás srdečně zve na 19. řádné zasedání Zastupitelstva obce Prosenice, které se bude konat ve středu 19. září 2018 v 17.00 hodin v jednacím sále Obecního úřadu v Prosenicích. Program: Zahájení, kontrola plnění usnesení ze 17. a 18. zasedání ZO, Informace z jednání Rady obce Prosenice za uplynulé období, Informace o plnění rozpočtu k 31. 08. 2018, odkup pozemků- parc.č. 122/9, ulice Zahradní, záměr na prodej části obecních pozemků ulice Na Chmelinku, zpráva o průběhu volebního období 2014-2018, projekty rozvoje na další období, informace – různé, diskuze, závěr.

Zájezd do Moravského divadla Olomouc

Kulturní komise při Obecním úřadu Prosenice srdečně zve občany na autobusový zájezd do Moravského divadla Olomouc, který se bude konat v neděli dne 18. listopadu 2018. Zhlédneme známou operetu VINOBRANÍ od Oskara Nedbala. Představení začíná v 16:00 hodin. Cena vstupenky pro občany Prosenic je 270,--Kč. Poskytují se slevy pro studenty a pro držitele průkazu ZTP. Autobus je zdarma. Do Olomouce se bude odjíždět od kostela u v 14:00 hodin, aby bylo dost času zajít si na kávu a podobně. Prosíme zájemce o divadlo, aby se přihlásili na obecním úřadě co nejdříve a složili tam i peněžní částku za vstupenky. Přihlášky bereme nejpozději do 1. října 2018. Těšíme se s vámi na pohodový zájezd a na pěkný kulturní zážitek.

Tučňáci na cestách aneb výlet na kolech s Mikroregionem Pobečví Litovelským Pomoravím

Obec Tučín a Mikroregion Pobečví Vás zve na výlet na kolech Litovelským Pomoraví. (děti pouze v doprovodu rodičů). Výlet se koná v sobotu 29. 09. 2018, sraz cyklistů v Prosenicích u cukrovaru v 8:15 hodin, odjezd v 8:30  hodin. Trasa tam – cyklobusem do Úsova.  Potom trasa na kole: Úsov, Litovel, Náklo, Sluňákov, Poděbrady, Bohuňovice, Šternberk. Zpět cyklobusem odjezd ze Šternberku v 15.00 hodin. Doporučení: kolo v dobrém stavu s převody, cyklistická přilba, zámek na kolo, láhev s pitím na cestu, dobrou náladu a energii sbalenou do kapsy na cestu + drobné na oběd. Přihlásit se můžete v termínu do 17. 09. do 24. 09. 2018 na Obecní úřad Tučín a zaplatit účastnický poplatek 100,- - Kč/os. Za deště bude zrušeno a vrácen poplatek nebo přeloženo na jiný termín.

Sbírka brýlí pro Afriku

Římskokatolická farnost Prosenice se připojuje k misijnímu dílu „ Brýle pro Afriku“. Jedná se o sbírku starých brýlí, které již lidé nepoužívají. Brýle budou dopraveny do Afriky do Ugandy benediktýnům, kteří je rozdají potřebným lidem. Brýle můžete předat v kostele v zákristii po mši, nebo je můžete předat Ing. Milanu Pospíšilíkovi, Marcele Zapletálkové a Monice Heryánové v jejich bydlišti. Brýle musí být čisté a neponičené. Děkujeme.

Muzeum Prosenice – výstava 100 let Československa, osmičková léta v Prosenicích

Muzeum Prosenice srdečně zve všechny na výstavu 100 let Československa, osmičková léta v Prosenicích, která se koná každou neděli od 05. 08. až do 28. 10. 2018 v muzeu Prosenice, vždy od 14.00 do 17:00 hodin. Na výstavě můžete shlédnout exponáty k významným osmičkovým výročím Československa, k vidění jsou historické fotografie, vojenské zbraně, výstroj a výzbroj, uniformy vojenské, četnické a sokolské a další zajímavosti. Upozorňujeme návštěvníky, že pokud se chtějí podrobně seznámit s obsahem výstavy, vyžádá si to více návštěv, vzhledem k rozsahu písemných textů. Na tuto nevšední výstavu srdečně zvou pořadatelé.

 

 

 

 

 

 

Obec Prosenice

Na Návsi 10,
751 21 Prosenice

Katastrální území:
Prosenice, Proseničky

Kontaktujte nás:

Telefon:+420 581 226 034
 +420 581 226 037
Fax:+420 581 226 034
E-mail:ouprosenice@cbox.cz
Web:www.prosenice.cz

Fakturační údaje:

IČO:00301809
Číslo účtu:3828-831/0100
Banka: Komerční Banka

Obec Prosenice

Člen mikororegionu Pobečví

Copyright 2003 - 2013 © Obec Prosenice Všechna práva vyhrazena | OWD | Wedipa

design a kód wedipa.com | redakční systém owd.cz