Datum: 26. 05. 2020 Svátek má: Filip

PRO OBČANY

POČASÍ

Územní plán

Územní plán obce Prosenice - změna č. 1


I. Územní plán

Průvodní zpráva 

Výkres základního členění území 

Hlavní výkres 

Výkres věřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

II. Odůvodnění územního plánu

Průvodní zpráva

Koordinační výkres

Koordinační výkres - detail

Výkres dopravní a technické infrastruktury

Výkres předpokládaných záborů ZPF

Výkres širších vztahů

Schéma změn

 

Územní plán po vydání změny č.1 - úplné znění


I. Územní plán

Průvodní zpráva po změně č. 1 

Výkres základního členění území  

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

II. Odůvodnění územního plánu

Průvodní zpráva

Koordinační výkres

Koordinační výkres - detail

Výkres dopravní a technické infrastruktury

Výkres předpokládaných záborů ZPF

Výkres širších vztahů

Opatření obecné povahy - změna č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSENICE

 

Lokality pro výstavbu - studie zastavěnosti

Studie zastavěnosti v ulici Školní - výkres  ZDE

Studie zastavěnosti v ulici Školní - textová část  ZDE 

Funkční využití ploch na ulici Školní -stanovisko odboru územního plánování  ZDE

 

Kanalizační řád

Kanalizační řád - situace ZDE

Obec Prosenice

Na Návsi 10,
751 21 Prosenice

Katastrální území:
Prosenice, Proseničky

Kontaktujte nás:

Telefon:+420 581 226 034
 +420 581 226 037
Fax:+420 581 226 034
E-mail:ouprosenice@cbox.cz
Web:www.prosenice.cz

Fakturační údaje:

IČO:00301809
Číslo účtu:3828-831/0100
Banka: Komerční Banka

Obec Prosenice

Člen mikororegionu Pobečví

Copyright 2003 - 2013 © Obec Prosenice Všechna práva vyhrazena | OWD | Wedipa

design a kód wedipa.com | redakční systém owd.cz