Datum: 25. 05. 2020 Svátek má: Viola

SPOLKY V OBCI

POČASÍ

Myslivecké sdružení Prosenice - Grymov

Začátky organizované myslivosti v Prosenicích nejsou přesně známy, avšak z roku 1915 je doloženo zapalcení nájemného z honitby obci Malé Prosenice. Od zmíněných údajů se datuje počátek organizované myslivosti v Prosenicích. Spolek existoval s různým názvem až do roku 1980, kdy byla provedena nařízená integrace do větších celků. Katastr obce byl rozdělen mezi dvě honitby - Přerov a Osek nad Bečvou. Také tehdejší členská základna se rozdělila. Tento stav trval až do roku 1990, kdy skončilo desetileté období nájmu honiteb.

Ve stejném čase byl obnoven spolek s názvem Myslivecké sdružení Prosenice - Grymov, který má v současné době 12 členů. Tento spolek přijal stejné jméno s jakým byl v roce 1980 zrušen a vyvíjí svou činnost ve stejné honitbě. Sdružení má pronajatu společenstevní honitbu o výměře 680 ha. S ohledem na nižší současné stavy hlavně drobné zvěře, způsobené mimo jiné katastrofální povodní z roku 1997, se členové zaměřují zejména na ochranu přírody a vytváření příznivějších podmínek pro volně žijící zvěř, např. zakládání remízků, výsadbu a obnovu lesa a pod.

Vedle těchto typických mysliveckých činnosti pořádá myslivecké sdružení Myslivecký ples nebo se spolupodílí na pořádání dalších kulturních a společenských akcích v obci.

 

Kontakt:

Oldřich Škrabal

 

  

Obec Prosenice

Na Návsi 10,
751 21 Prosenice

Katastrální území:
Prosenice, Proseničky

Kontaktujte nás:

Telefon:+420 581 226 034
 +420 581 226 037
Fax:+420 581 226 034
E-mail:ouprosenice@cbox.cz
Web:www.prosenice.cz

Fakturační údaje:

IČO:00301809
Číslo účtu:3828-831/0100
Banka: Komerční Banka

Obec Prosenice

Člen mikororegionu Pobečví

Copyright 2003 - 2013 © Obec Prosenice Všechna práva vyhrazena | OWD | Wedipa

design a kód wedipa.com | redakční systém owd.cz