Datum: 10. 07. 2020 Svátek má: Libuše / Amálie

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

POČASÍ

Projekty / dotace

Dotace z Programu na podporu JSDH 2019

Olomoucký kraj přispěl v roce 2019 z Programu na podporu JSDH 2019 částkou ve výši 100 000,- Kč na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Prosenice „DA-L1Z VW Crafter“

PROJEKT ZELENĚJŠÍ PROSENICE 2019


Ve dnech 29. až 30. listopadu bylo vysazeno celkem 46ks okrasných a ovocných stromů z projektu “Zelenější Prosenice 2019“, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Z fondu se také povedlo pořídit 20ks zavlažovacích vaků, nebo pomocný materiál ke kotvení včetně chrániček proti okusu zvěře.

Z ovocných stromů byla obnovena švestková alej k rybníku Hroušoví. Dále byl obnoven na alej navazující remízek z bývalého protipovodňového valu, kde se také sázely švestky a v přilehlém trvalém trávním porostu “Pastviny“ se vysadily ještě třešně a hrušně pro podporu biodiverzity v krajině. Sedm okrasných stromů bylo vysazeno v obecním parku, pro zlepšení mikroklimatu u dětského hřiště a sportovišť.

Jednou z mnoha podmínek 100% dotace bylo zapojení veřejnosti při výsadbě stromů. Velké díky patří všem občanům dobré vůle a spolkům, kteří přišli a aktivně se na výsadbě podíleli. Je chvályhodné, že se v naší obci našla spousta lidí, kteří mají zájem o kvalitní veřejný prostor a o životní prostředí ve svém okolí. Celkem se sešlo na 40 dobrovolníků, kteří pomohli akci úspěšně dokončit včas, i když ne všechno v den výsadby šlo podle plánu. S organizací tohoto typu jsme ještě neměli dostatečné zkušenosti. Nyní již víme, co příště, při podobných akcích s veřejností, máme zlepšit. Doufáme, že jich bude k prospěchu všech co nejvíce!

Fotodokumentaci z výsadby a konkrétní sortiment stromů můžete najít na následujícím portálu: https://www.sazimebudoucnost.cz/#mapa 

Dotace Olomouckého kraje na výměnu oken a nové podlahy ZŠ a MŠ Prosenice 2019

Projekty podpořené z Regionálního operačního programu ROP Střední Morava:

Projekt Revitalizace centrální části obce Prosenice byl realizován v dubnu až květnu 2015.

Název projektu: Revitalizace centrální části obce Prosenice
Číslo projektu: CZ.1.12/2.3.00/45.02168
Realizace: duben až květen 2015
Celkový objem prací: 2,45 mil.Kč


Předmět projektu:
Rekonstrukce a výstavba chodníků a parkoviště se stání osobních vozidel v centrální části ob-ce Prosenice, v okolí veřejných budov občanské vybavenosti – areálu obecního úřadu, kostela, hostince U Kostela, fary, budovy základní školy a budovy tělocvičny a mateřské školy.

 

FOTOGRAFIE A KOMENTÁŘ K PROJEKTU NALEZNETE ZDE.

PRÁCE S CEPY A FUKAREM V MUZEU PROBĚHLA  23. 8. 2015


Ve venkovních prostorách muzea v Prosenicích se v neděli 23. 8. 2015 konalo předvádění práce s cepy a fukarem. Desítky návštěvníků se zapojily do zpěvu písní při cepování a vyzkoušeli si mlácení cepy a následně i práce s ručním fukarem - exponátem z muzea. Zaujaly i dílničky - vytváření květů z pšeničného klasu a děti i dospělí s mohli odnést originální dárek. Počasí vyšlo a v parném nedělním odpoledni se každý mohl občerstvit vychlazenou limonádu a točeným pivem. Návštěvníci si tak odnášeli společné zážitky i zkušenost s tím, jak naši předkové pracovali. 

 

FOTOGRAFIE A KOMENTÁŘ Z AKCE NALEZNETE ZDE.

VÝSTAVA RUKODĚLNÝCH PRACÍ V MUZEU PROBĚHLA  5. 7. - 26. 7. 2015

V prostorách nově otevřeného muzea v Prosenicích se od 5. 7. do 26. 7. 2015 konala výstava rukodělných prací. Sešlo se zde mnoho různorodých prací od vystavovatelů z Prosenic, Grymova i okolí. Každý si tu našel to své. Výstavu shlédlo na 300 návštěvníků, kteří vyjádřili svůj obdiv ke všem vystaveným pracím a jejich tvůrcům. Děkujeme všem, kteří se na konání této výstavy jakkoli podíleli.

FOTOGRAFIE A KOMENTÁŘ Z VÝSTAVY NALEZNETE ZDE.

 

MUZEUM BYLO SLAVNOSTNĚ OTEVŘENO DNE 31. KVĚTNA 2015

 

Do konce července 2015 navštívilo muzeum na 1110 návštěvníků. Podařilo se tak završit dílo, které vzbudilo a budí oprávněnou pozornost a pozitivní ohlasy, jak originální přestavbou historické hospodářské budovy, tak expozicemi, které vznikaly díky nezměrnému úsilí nadšenců a dobrovolníků, kteří dále zajišťují provoz muzea. Muzeum má pravidelně otevřeno každou neděli od 14 do 17 hodin, během týdne pak v době úředních hodin obecního úřadu po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 581 226 034.

 

 

FOTOGRAFIE A KOMENTÁŘ ZE SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ NALEZNETE ZDE:

 

 


CZ.1.12/3.2.00/41.01977_Regionální muzeum Prosenice (2014) - Publicita
CZ.1.12/3.2.00/41.01977_Regionální muzeum Prosenice (2014) - Marketingová analýza
CZ.1.12/1.3.00/31.01496_Cyklostezka Bečva, úsek Prosenice-Grymov (2013) - Prezentace

Projekty podpořené z rozpočtu Olomouckého kraje:

Dotace Olomouckého kraje pro JSDH Prosenice 2018 - zásahové obleky
Dotace Olomouckého kraje pro JSDH 2015 - přenosná motorová stříkačka FOX-III-Rosenbauer
Dotace Olomouckého kraje pro JSDH 2013 - zásahový požární žebřík
Dotace Olomouckého kraje 2012 - JSDH - radiostanice
Dotace Olomouckého kraje 2012 - JSDH - ochranné pomůcky
Bezpečná cesta dětí do školy -přechody Maloprosenská a Na Návsi (2012)

Projekty podpořené z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje:

Program obnovy venkova 2018 "Oprava chodníku na cestě dětí do-ze školy v Prosenicích" - publicita
Program obnovy venkova 2016 "Oprava místní komunikace u obecního parku v Prosenicích" - publicita
Program obnovy venkova 2016 "Oprava místní komunikace u obecního parku v Prosenicích" - popis projektu
Zpracování územně-plánovací dokumentace obce Prosenice - I. etapa (Dotace Olomouckého kraje 2012)
Výstavba šaten v areálu parku Prosenice (Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2012)_1

Program rozvoje 2004 naleznete ZDE.

 

Archiv

Obsahuje 1 článek.

Zobrazit archiv

Obec Prosenice

Na Návsi 10,
751 21 Prosenice

Katastrální území:
Prosenice, Proseničky

Kontaktujte nás:

Telefon:+420 581 226 034
 +420 581 226 037
Fax:+420 581 226 034
E-mail:ouprosenice@cbox.cz
Web:www.prosenice.cz

Fakturační údaje:

IČO:00301809
Číslo účtu:3828-831/0100
Banka: Komerční Banka

Obec Prosenice

Člen mikororegionu Pobečví

Copyright 2003 - 2013 © Obec Prosenice Všechna práva vyhrazena | OWD | Wedipa

design a kód wedipa.com | redakční systém owd.cz